BIBLIOTECAS

COPC Barcelona

COPC Tarragona

COPC Girona

COP Illes Balears

Préstec consorciat PUC

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Universitat Ramon Llull (URL)

Universtitat de Barcelona (UB)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat de Girona

Universitat d’Alacant (UA)

Universidad de Almería (UAL)

Universidad de La Laguna  (ULL)

Universidad de Jaen (UJA)

Universidad de Málaga

Universidad de Extremadura (UEX)

Universidad de Alcalá (UAH)

Universidad de La Rioja

Psiquiatría.com

Dialnet